Fastighetsvärdering

Anledning till en värdering?

En värdering kan behövas vid ett flertal olika tillfällen, bl a köp, försäljning, redovisning/bokslut, arv, bodelning, gåva,

försäkringsärende eller tvist.

 

Vad är ett marknadsvärde?

"Med marknadsvärde avses sannolikt pris vid en tänkt försäljning på en fri och öppen marknad. Försäljningen

förutsätts ske vid värdetidpunkten efer att fastigheten varit utbjuden till försäljning på ett för fastigheten

sedvanligt sätt under en normal marknadsföringstid."

 

Vid den tänkta försäljningen får inte föreligga något tvång att överlåta fastigheten och inte några speciella partsrelationer.

 

Vad påverkar en fastighets värde?

  • Läge (Region, ort, pendlingsmöjligheter i avstånd och tid, utsikt, skola, servicemöjligheter)
  • Miljö
  • Utbud och efterfrågan på marknaden
  • Kostnader (ränteläget, skatter, lån, drift- och underhållskostnader)
  • Standard
  • Skick
  • Storlek
  • Ålder
  • Användningsområde (alternativanvändning)

 

En stor del av uppdragen utgör värdebedömning av fastighetsbestånd med koppling till verktyget Datscha, och flertalet i form

av s k samordnad värdering.

Copyright © All Rights Reserved