Företaget

 

Företaget AEJ RE Consulting grundades av Alf E Johansson. Företaget har nu bytt namn till V&P, Valuation of Properties AB

och sedan april 2014 ägs och drivs företaget av Lena Viklund. Lena har gått fastighetsekonomiprogrammet i Karlstad och är utbildad fastighetsekonom. Mellan åren 2008-2013 var Lena verksam och delägare i ett värderingsföretag med verksamheten huvudsakligen

inriktad i Södermanland, Närke och Västmanland. Alf arbetar som konsult och finns också tillgänglig i bolaget.

 

Både Lena och Alf är av Samhällsbyggarna auktoriserade fastighetsvärderare, vilket innebär att vi uppfyller gällande krav vad gäller utbildning och erfarenhet, samt förbinder oss att utföra oberoende analyser enligt av Samhällsbyggarna fastlagd god värderarsed

och enligt vedertagna metoder. Vi står obundna till våra uppdragsgivare och arbetar ej med mäkleri.

 

Vi är bland de största aktörerna på marknaden när det gäller bolagsvärdering avseende kommunala bolag då vi värderar ett 30-tal kommunala bostadsbolag. Våra uppdrag sträcker sig idag från Umeå i norr till Lysekil i söder.

 

Vi utför, förutom traditionella marknadsvärdebedömningar, också förhandsvärderingar, hyresutredningar, värdeintyg, information

om fastighetsmarknaden vad gäller t ex hyresnivåer, kostnader för drift och underhåll av olika fastighetstyper, avkastningar mm

samt investeringskalkyler med olika förutsättningar.

 

V&P är medlemmar i VISAM-gruppen, som är en av Sveriges största enskilda sammanslutningar av värderingsföretag som arbetar

med fastighetsekonomi, värdering, teknik och miljö.

 

Copyright © All Rights Reserved