Värderingsobjekt

Vilka olika fastighetstyper värderar vi?

Flerbostadshus, kommersiella fastigheter, industrifastigheter, samhällsfastigheter såsom skolor, vård- och omsorg, hotell och

restauranger, campingplatser och kyrkobyggnader.

Copyright © All Rights Reserved